Vyhýbajme sa fanatizmu a buďme kritickí voči reklame


V našej situácii sa ťažko vyhneme konzumovaniu priemyselne vyrábaných potravín, v opačnom prípade by sme museli chovať kozu alebo kravu, doma piecť chlieb, ručne lisovať olej atď. Fanatická dôslednosť v zdravej výžive je nielen nemožná, ale aj nezdravá, lebo zasadí do duše najnebezpečnejšiu škodlivinu, úzkosť a strach.

Na tomto strachu o zdravie sa neraz priživuje aj obchodná reklama. Neinformovaný zákazník si prečíta nálepku na prepychovom obale „zdravých“ potravín (podľa možnosti z dovozu) a kupuje si pravé švajčiarske musli, cestoviny a oleje obohatené vitamínami. Neuvažuje o tom, že musli si môže namiešať sám z domácich surovín za zlomok nákupnej ceny dovezeného artiklu, ktorý možno mesiace ležal kdesi v sklade a jeho biologická hodnota je minimálna.

Nevie o tom, že v prípade tzv. obohatených (fortifikovaných) výrobkov spravidla ide o to, že technologický postup narušil pôvodné suroviny, zjavil ich úplne alebo čiastočne biologicky cenných látok, potom do nich pridal zopár syntetických vitamínov a tento poloumelý výrobok s veľkou reklamou propaguje ako výživný hit. Popri všetkej úcte k súkromníkom treba sa mať na pozore aj pred predavačkami na trhu, ktoré sa budú dušovať, že predávajú zeleninu chemicky nehnojenú a nestriekané ovocie. V zahraničí existujú normy a záruky kvality potravín a biologických metód pestovaných potravín – dúfame, že sa toho dočkáme aj u nás.

Ako môžeme získať hodnoverné informácie o potravinárskych výrobkoch? Je tu niekoľko možností: Slovenská spoločnosť pre racionálnu výživu združuje odborníkov v oblasti výživy. Okrem iných aktivít každoročne publikuje Čítanie o správnej výžive. Takmer v každom väčšom meste nájdeme klub zdravej výživy, zväzy záhradkárov a pod., kde sa usilujú dať svojim členom objektívne informácie.

Like it.? Share it: