Prispôsobiť stravu zvláštnostiam nášho organizmu


Táto zásada je alfou aj omegou zdravej výživy.
Neexistuje jediná optimálna diéta platná pre všetkých. Štandardné odporúčania, ktoré sme opísali, treba prispôsobiť našim individuálnym podmienkam.

Najdôležitejšie hľadiská sú:

Vek. Deti potrebujú viac stavebných látok (bielkovín, tukov) a sacharidov ako dospelí; starí ľudia sú citliví na nedostatok enzýmov a vitamínov, preto potrebujú veľa zeleniny a ovocia; v dôsledku zníženého metabolizmu potrebujú nižšie dávky potravín, napriek tomu majú sklon k prejedaniu, lebo im chýba pocit sýtosti.

Ročné obdobie. V lete konzumujeme viac zeleniny a ovocia a menej varíme, v zime viac obilnín a viac varíme.

Toto pravidlo – prispôsobiť stravu našim individuálnym potrebám – je zo všetkých pravidiel najdôležitejšie. Na to, aby sme našli náš optimálny osobný režim a spôsob výživy, máme k dispozícii citlivé a spoľahlivé laboratórium – naše telo.

To, čo je pre nás nevhodné, to sa po jedle čoskoro prejaví. Ak nás strukoviny nafukujú, obmedzíme ich množstvo. Ak určité jedlá ich kombinácie spôsobujú nadmernú malátnosť alebo iné ťažkosti, vyhýbame sa im. Nie je to jednoduché?

Prakticky to môžeme robiť tak, že si všímame, ktoré jedlá alebo kombinácie jedál vyvolávajú plynatosť, pocit preplnenia žalúdka, ťažkosti pri trávení, depresiu, malátnosť podráždenosť a neschopnosť sústrediť sa. Jedlá, ktoré vyvolávajú tieto nepriaznivé účinky, vylúčime; nevhodné kombinácie jedál nahradíme správnymi.

Like it.? Share it: